ARTIST PRESENTATION: Antonia Ringbom

Jag bor och jobbar i Korpo i min ateljé-studio av halm och lera. Här har jag mina rötter. Jag seglar skötbåt när det går. Trivs både med ensamhet och socialt liv. Jag har bott i Helsingfors, i Hangö, varit gift två gånger, har 5 barn,11 barnbarn, 2 barnbarnsbarn som jag älskar. Jag har frilansat hela mitt långa liv med att göra animerade filmer, illustrationer, böcker, hålla workshops i olika länder, mest i Senegal, dit jag har pendlat över 20 år. Jag drog också festivalen Hangö Teaterträff i 25 år. Före det Skapande veckor för barn i 20 år.

Jag gjorde min första animation för YLE1969. På den vägen är jag ännu. I animationen kan jag kombinera tecknande, berättande, rytm, teater, med teman som berör, engagerar eller fungerar som självterapi. Flyktingar, Östersjön, mental ohälsa, barns rättigheter, ensamhet, galna visioner, svåra minnen, gula giraffer och raka bananer…

Och nu: Blodceller som behöver uppfostras. Det är om cellterapi och att förhindra att hjärtat brister, som jag nu skapar min animerade vision av prof. Cecilia Sahlgrens forskning.

I live and work in Korpo in my studio made of straw and clay. My roots are here. When possible, I sail with a traditional fishing boat. I enjoy both solitude and social life. I have lived in Helsinki and in Hanko. I have been married twice; I have 5 children, 11 grandchildren and 2 great-grandchildren whom I love. I have been freelancing my entire life, making animated movies, illustrations, books, giving workshops in different countries – mostly in Senegal where I’ve commuted to for over 20 years. I also led the Hangö Teaterträff for 25 years. Before that creative weeks for kids during 20 years.

I made my first animation for YLE in 1969, and I’m still on that path. In my animations I can combine drawing, story-telling, rhythm and theatre with themes which move, engage or work as self-therapy. Refugees, the Baltic Sea, mental health, children’s rights, loneliness, crazy visions, difficult memories, yellow giraffes and straight bananas…


And now: blood cells, who need to be educated. My animation is my vision about cell therapy and preventing a heart from breaking, which professor Cecilia Sahlgren is researching.


One thought on “ARTIST PRESENTATION: Antonia Ringbom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s