Ett brustet hjärta – A broken heart

Professorerna Cecilia Sahlgrens (CellMech) och Ronald Österbackas (BACE) forskning om hjärthälsa och blodkärl har inspirerat konstären Antonia Ringboms animation Notch up A Broken Heart and silversmide av konstnär Ru Runeberg.

Bilder från animationen presenteras på Aboagora tors. 19.8 kl. 14-15.
Vernissage på animationen och silversmidet sker under Forskarnatten i Domkyrkan fre. 24.9.

—-

Professors Cecilia Sahlgren‘s (CellMech) and Ronald Österbacka‘s (BACE) research on heart health and cardiac blood cells has inspired artist Antonia Ringbom‘s animation Notch up A Broken Heart and silverworks by artist Ru Runeberg.

Pictures from the animation are presented during Aboagora Thursday, 19 August at 14-15.
Opening of the animation and the silverworks takes place during the Night of the Researchers in Turku Cathedral, Friday 24 September.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s