Ett brustet hjärta – A broken heart

Professorerna Cecilia Sahlgrens (CellMech) och Ronald Österbackas (BACE) forskning om hjärthälsa och blodkärl har inspirerat konstären Antonia Ringboms animation Notch up A Broken Heart (se ovan) and silversmide av konstnär Ru Runeberg (se nedan).

Bilder från animationen presenteras på Aboagora tors. 19.8.2021 kl. 14-15.
Vernissage på animationen och silversmidet sker under Forskarnatten i Domkyrkan fre. 24.9.2021.

Ru Runeber & bananflugan Notch.

Ru Runeberg & en vision om hur hjärthälsa i framtiden kan understödas med hjälp av plåster.

Professors Cecilia Sahlgren‘s (CellMech) and Ronald Österbacka‘s (BACE) research on heart health and cardiac blood cells has inspired artist Antonia Ringbom‘s animation Notch up A Broken Heart and silverworks by artist Ru Runeberg.

Pictures from the animation are presented during Aboagora Thursday, 19 August at 14-15.
Opening of the animation and the silverworks takes place during the Night of the Researchers in Turku Cathedral, Friday 24 September.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s