Home

Science meets Art

Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible var ett mångvetenskapligt- och konstnärligt forskningsprojekt vid ÅA mellan åren 2020-2022. Projektet förde samman spetsforskningsenheter vid Stiftelsen Åbo Akademi och samtliga forskningsprofiler vid Åbo Akademi med ett urval konstnärer. Forskare fick öva sig i att prata om sin forskning utanför vetenskapsgemenskapen. Konstnärerna illustrerade och tolkade det de hörde med hjälp sina respektive medier.

Projektet har gett upphov till ett antal vetenskapskonstnärliga samarbeten av vilka majoriteten presenterades under Forskarnatten i Åbo Domkyrka samt Lilla Fabbes och Sibeliusmuseet 24.9.2021.


Du kan titta på Forskarnattens paneldiskussion på YLE.
—-

Forcing the Impossible was a multidisciplinary research project combining science and art. Within the frames of the project, cutting-edge research(ers) at Åbo Akademi University met different artists. The scientists got to practice communicating about their research outside the scientific community. The artists got to interpret and illustrate what they heard, using their respective media.
The majority of the scientific-artistic collaborations were presented during Forskarnatten, the European Researchers’ Night event, which took place in the Turku cathedral and also at Lilla Fabbes and the Sibeliusmusem on September 24, 2021.

– This project functioned as a pilot for the Praxis of Social Imaginaries research project –


I videon Glöden och Gnistan nedan samtalar projektansvariga Laura Hellsten med konstnärerna Antonia Ringbom och Ru Runeberg samt forskarprofessor Cecilia Sahlgren och Ronald Österbacka om konstnärligt-vetenskapligt samarbete.


The following trailers give insight to some of the arts and science collaborations created in this project.

Tipping Point is a collaboration between composer Ulf Långbacka and marinbioligist Anna Törnroos-Remes.

Latest entries

Nytt nummer av Inblick ute!

Such gorgeous footage in the latest issue of Siftelsen Åbo Akademis journal INBLICK about the Arts and Science collaboration with BACE team leader Ronald Österbacka and CellMech team leader Cecilia Sahlgren when they met with silversmith Ru Runeberg and animator Antonia Ringbom in the #avtryckidetokända project. The team made presentations both at the Åbo Agora…

Kvanthopp 2.10.2021

Äntligen är Marcus Rosenlunds senaste Kvanthopp ute, där vi får lyssna på kloka ord och spännande berättelser från Antonia Ringbom, Cecilia Sahlgren, Ru Runeberg och Ronald Österbacka! Tack för fint samarbete!

Tipping Point and Interactivity

Förra veckans fredag ordnades som avslutning på #forskarnatten2021 konserten #tippingpoint i Sibelius museum. Där fick publiken lyssna på när Anna Törnroos-Remes berättade om hennes egen och den forskning som görs vid Åbo Akademis forskningsprofil Havet /The Sea. Efter den väldigt informativa beskrivningen av hur vi påverkar Östersjöns välmående genom våra handlingar fick vi även uppleva…

Get notified by e-mail: