Home

Science meets Art

Forcing the Impossible is an interdisciplinary research project combining science and art. Within the frames of the project, cutting-edge research(ers) at Åbo Akademi University meet(s) different artists. The scientists get to practice communicating about their research outside the scientific community, and the artists get to interpret and illustrate what they hear, using their respective media.

The collaboration began in 2020 and contains altogether eight different art projects. The first to be presented was Echoes, a collaboration between dance artist Marjan Raar and Minority Studies at Åbo Akademi.

—–

Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible är ett tvärvetenskapligt- och konstnärligt forskningsprojekt vid ÅA. Projektet för samman samtliga spetsforskningsenheter vid Stiftelsen Åbo Akademi och forskningsprofiler vid Åbo Akademi med ett urval konstnärer. Forskare får öva sig i att prata om sin forskning utanför vetenskapsgemenskapen, och konstnärerna illustrerar och tolkar det de hör med hjälp sina respektive medier.

Samarbetet som inleddes hösten 2020 inbegriper sammanlagt åtta olika konstprojekt, varav det första som presenterades var danskonstverket Echoes som fötts ur samarbete mellan danskonstnären Marjan Raar och Minoritetsstudier vid Åbo Akademi.


Coming up…

We are looking forward to share more art & science collaborations with you!
Below is the trailer for Notch up a Broken Heart, an animation by artist Antonia Ringbom. The animation is based on cell biology and physics research by professors Cecilia Sahlgren and Ronald Österbacka, from the centers of Excellence Cell Mech and BACE.


På videon nedan samtalar projektansvariga Laura Hellsten med konstnärerna Antonia Ringbom och Ru Runeberg samt forskarprofessor Cecilia Sahlgren om konstnärligt-vetenskapliga.

Latest entries

Glöden

Snart är det dags för en väl behövd sommarvila och just nu talar ju verkligen vädret för känslan av värme och #glöden Före det blir sommarpaus har vi några viktiga hållpunkter att lägga fram. I vår nyaste video GLÖDEN får du smakprov på hur samtal mellan forskare och konstnärer kan se ut. Vårt kortfilm GlödenContinue reading “Glöden”

Review for Echoes

This morning @aamuset published the following great review of the collaboration between @marjanraar and the Minority Research profile @aboakademi You can still see the master piece ECHOES tonight, Friday or Sunday 19

Recensioner på ECHOES

Har ni läst dom fina recensionerna samarbetet mellan Pamela Slotte Leonardo Da Costa Custodio vid Minoritetsstudier och Marjan Raar och co. fått för ECHOES produktionen? Här är det som publicerades i ÅU och Turun Sanomat, ännu på kommande är Husis och Aamuset. Inkommande vecka finns det ännu chans att se föreställningen onsdag, fredag och söndag!BokaContinue reading “Recensioner på ECHOES”

Get notified by e-mail: