Home

Science meets Art

Many Voices – Många Röster
Evening concert, part of Aboagora WIND.
Thursday, August 25 at 8 pm.

Open to the public and free of charge at Arkens inner yard.

Read more about the programme here.


Du kan titta på Forskarnattens paneldiskussion på YLE.

Tipping Point is a collaboration between composer Ulf Långbacka and marinbioligist Anna Törnroos-Remes.

Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible är ett mångvetenskapligt- och konstnärligt forskningsprojekt vid ÅA. Projektet för samman spetsforskningsenheter vid Stiftelsen Åbo Akademi och samtliga forskningsprofiler vid Åbo Akademi med ett urval konstnärer. Forskare får öva sig i att prata om sin forskning utanför vetenskapsgemenskapen. Konstnärerna illustrerar och tolkar det de hör med hjälp sina respektive medier.

Projektet har gett upphov till ett antal vetenskapskonstnärliga samarbeten av vilka majoriteten presenterades under Forskarnatten i Åbo Domkyrka samt Lilla Fabbes och Sibeliusmuseet 24.9.2021.

—-

Forcing the Impossible is a multidisciplinary research project combining science and art. Within the frames of the project, cutting-edge research(ers) at Åbo Akademi University meet(s) different artists. The scientists get to practice communicating about their research outside the scientific community. The artists get to interpret and illustrate what they hear, using their respective media.
The majority of the scientific-artistic collaborations were presented during Forskarnatten, the European Researchers’ Night event, which took place in the Turku cathedral, and also at Lilla Fabbes and the Sibeliusmusem on September 24, 2021.

—–


I videon Glöden och Gnistan nedan samtalar projektansvariga Laura Hellsten med konstnärerna Antonia Ringbom och Ru Runeberg samt forskarprofessor Cecilia Sahlgren och Ronald Österbacka om konstnärligt-vetenskapligt samarbete.


Below is the trailer for Notch up a Broken Heart, an animation by artist Antonia Ringbom. The animation is based on cell biology and physics research by professors Cecilia Sahlgren and Ronald Österbacka, from the centers of Excellence Cell Mech and BACE.

Latest entries

Nytt nummer av Inblick ute!

Such gorgeous footage in the latest issue of Siftelsen Åbo Akademis journal INBLICK about the Arts and Science collaboration with BACE team leader Ronald Österbacka and CellMech team leader Cecilia Sahlgren when they met with silversmith Ru Runeberg and animator Antonia Ringbom in the #avtryckidetokända project. The team made presentations both at the Åbo Agora…

Kvanthopp 2.10.2021

Äntligen är Marcus Rosenlunds senaste Kvanthopp ute, där vi får lyssna på kloka ord och spännande berättelser från Antonia Ringbom, Cecilia Sahlgren, Ru Runeberg och Ronald Österbacka! Tack för fint samarbete!

Tipping Point and Interactivity

Förra veckans fredag ordnades som avslutning på #forskarnatten2021 konserten #tippingpoint i Sibelius museum. Där fick publiken lyssna på när Anna Törnroos-Remes berättade om hennes egen och den forskning som görs vid Åbo Akademis forskningsprofil Havet /The Sea. Efter den väldigt informativa beskrivningen av hur vi påverkar Östersjöns välmående genom våra handlingar fick vi även uppleva…

Get notified by e-mail: