2021: Forskarnatten, 24 September

Välkommen på Forskarnatten!
Under kvällen presenteras majoriteten av de verk och samarbeten som blivit till inom ramarna för Avtryck i det Okända.
Programmet börjar i Åbo domkyrka kl. 18.00 och avslutas i Sibeliusmuseet med början kl. 23.00.

OBS! Hela evenemanget inklusive delmoment är gratis och öppet för alla,
men du bör boka din plats här.


Welcome to the Night of the Researchers!
During the evening, the majority of the collaborations of Forcing the Impossible are presented and celebrated.
The program begins in Turku Cathedral at 18.00 and the last presentation begins in the Sibelius museum at 23.00.

PLEASE NOTE! The entire event is free of and open for everybody, but please book your seat here in advance.

—-


PROGRAM

ÅBO DOMKYRKA | TURKU CATHEDRAL
Katedralen & Vetenskapen – omaka par?


18.00
Välkommen | Welcome
Pro rektor Mikael Lindfeldt.

18.30
Vernissage | Opening
Vernissage för Antonia Ringboms animation Notch up a Broken Heart samt Ru Runebergs silver- och glassmide. Opening of Antonia Ringbom’s animation Notch up a Broken Heart and Ru Runeberg’s silver and glassworks.


19.00
Kvanthopp – samtal om mötet mellan forskare och konstnärer
Quantum leaps – conversation about science meeting art

Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund leder ett samtal med professorerna Cecilia Sahlgren (CellMech) samt Ronald Österbacka (BACE) och konstnärerna Antonia Ringbom and Ru Runeberg. På svenska. Samtalet bandas in av YLE för senare sändning.

Science journalist Marcus Rosenlund leads a conversation with professors Cecilia Sahlgren (CellMech) and Ronald Österbacka (BACE) and artists Antonia Ringbom and Ru Runeberg. In Swedish.

20.00
Frågor och svar med publiken.
Q & A with the audience (in Swedish).

20.30
Vernissage i Domkyrkans sidokapell | Opening
Et in Arcadia Ego, utställning med konst av Jan Kenneth Weckman och seniorforskare Guillaume Jacquemet.
Opening of exhibition Et in Arcadia Ego by Jan Kenneth Weckman and senior researcher Guillaume Jacquemet.

21.00
Rundvandring startar från Domkyrkan
Guided tour begins from the Cathedral

LILLA FABBES

Biskopsgatan 14 | Piispankatu 14

22.00
Vernissage | Opening
Presentation av Chemical Gardens and Inter-Active Table, ett samarbete mellan konstnär Jan-Erik Anderrson och professor Tan Phat Huynh och doktorstuderande Anna Fogde.
Presentation of Chemical Gardens and Inter-Active Table, a collaboration by artist Jan-Erik Anderrson and associate professor Tan Phat Huynh and doctoral student Anna Fogde.


SIBELIUSMUSEET | SIBELIUS MUSEUM

23:00
Konsert på Sibelius-museet | Concert in the Sibeliusmuseum
Uruppförande av Ulf Långbackas interaktiva originalkomposition Tipping point. Anna Törnroos-Remes står för forskningen, Teemu Mastovaara för den tekniska biten.
Premier of Tipping point, Ulf Långbacka’s interactive composition based on research by associate professor Anna Törnroos-Remes.

Evenemanget förverkligas i samarbete med och stöd av/The event is supported by:
Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden, Åbo svenska församling, Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 samt William Thurings stiftelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s