Många röster – Many voices


Nanuli Silagadzes (FutuDem) forskning kring demokrati och valprocesser har gett gnistan åt Frank Bergers konstnärliga research kring folkstyre, diktatur och interaktiva element som som spelar en viktig roll inom ett demokratiskt system.

Bergers originalverk Många röster – Many voices, uppförs för första gången under Street Festivalen. Till uppsättningen hör Frank Berger (vevlira och sång), Marika Kivinen (sång), Olli Liljeström (bas), Lotta Ahlbeck (violin), samt ytterligare troligen Street Theatre VIR från Belarus.

Uruppförandet av verket sker på Arkens innergård tors. 25.8 kl 20, i samband med Aboagora WIND.

Nanuli Silagadze’s (FutuDem) research on democratic processes has inspired Frank Berger’s artistic research regarding democracy, dictatorship and interactive elements that play important roles within a democratic system.

Many voices, Berger’s musical composition, will be performed by Frank Berger (hurdy-gurdy and song), Marika Kivinen (song), Olli Liljeström (base) and Lotta Ahlbeck
(violin). Additionally, Many voices may involve Street Theatre VIR from Minsk in Belarus.

The composition will be performed on at the inner yard of Arken on Thursday, August 25 at 8 pm, as a e part of Aboagora WIND. The event is open to the public and free of charge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s