Tipping Point and Interactivity

Förra veckans fredag ordnades som avslutning på #forskarnatten2021 konserten #tippingpoint i Sibelius museum.

Photo: Pekko Vasantola


Där fick publiken lyssna på när Anna Törnroos-Remes berättade om hennes egen och den forskning som görs vid Åbo Akademis forskningsprofil Havet /The Sea.

Anna Törnroos-Remes och Ulf Långbacka samtalar om sin samverkan med projektet Tipping Point.
Photo: Pekko Vasantola

Efter den väldigt informativa beskrivningen av hur vi påverkar Östersjöns välmående genom våra handlingar fick vi även uppleva både undervattensvärldens skönhet genom Ulf Långbackas komposition och människans relationalitet i förhållande till förändringarna i miljön genom Teemu Mastovaaras interaktiva musikaliska komponenter.

Teemu Mastovaara prövar interaktiviteten tillsammans med publiken.
Photo: Pekko Vasantola


Vi ser fram emot när detta spännande verk kan uppföras på nytt!
& vill rikta vårt stora TACK till @stiftelsenabo @kulturfonden @sibeliusmuseum för att ni möjliggjorde denna satsning.

Projektet #avtryckidetokända #forcingtheimpossible vill också visa sitt stöd för #fridaysforfuture med denna postning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s