Världspremiär för Notch up a Broken Heart

Idag emottog Antonia Ringbom och Cecilia Sahlgren stående ovationer för sin presentation över vad som kan ske när konst och vetenskap möts.

Det var den andra dagen av föredrag och performanser under Abo Agora konferensen som går av stapeln varje år i Sibelius museet i Åbo. Abo Agora är ett forum som för samman forskare och konstnärer och årets tema var eld.

Cecilia Sahlgren och Antonia Ringbom möts kring temat eld.

Antonia’s och Cecilia’s presentation följde just efter ett underbart inslag där unga forskare från många olika områden berättare hur öre-symposiet fört dem samman till Åbolands skärgård för att tänka, samtala och jobba kring brännande dagsaktuella teman som mänskligheten just nu kämpar med. Det var tydligt från deras berättelser hur viktig text är, när det kommer till att lösa de verkligen utmanande, på engelska talar man ofta om ”wicked-problems”, dilemman i värld att specialister på många olika områden kommer samman och får tid att inte bara samtala, utan göra saker ihop. När man samlas kring ett konkret projekt eller med en konkret uppgift, då skapas utrymme för att verkligen nyfiket lära känna varandra och lära sig av varandra.

Just på samma sätt berättade sedan Antonia och Cecilia om hur deras konst- och vetenskaps- samarbete utmanat var och en av dem att tänka kring, närma sig och tänka om, sitt eget arbete. Inte bara frågan om hur skall jag presentera det här för att göra mig förstådd, eller hur skall jag göra det här för att det skall bli rätt – utan mer av en glädje i att uppfatta: Jaha! Det var det här som fångade intresset? Aha, det är därför hon är så passionerad för sitt ämne! Vilket mirakel min kropp är!?

Bananflugan med Notch
Vikten av att kunna förmedla en berättelse.

Från publiken kom det också mycket givande respons: många uppfattade att animationen ensamt skulle ha fått dem att förstå forskningen – åtminstone det nödvändiga. Andra sade att animationen hjälper en att minnas och kunna återanknyta till det som föredraget berättat – konsten kan alltså ha oanade pedagogiska följder. Cecilia själv berättade också att hon redan under arbetets lopp förstått hur mycket en bild kan förmedla. Varje bra vetenskapsteam skulle absolut dra nytta av att ha en bildkonstnär eller animatör i sitt gäng.

Vidare berättade en annan, att filmen bra kunde användas på sjukhus för att hjälpa t.ex. barn att förstå hur en kommande operation kommer att ske eller hur någon process inne i blodkärlen som ingrepp skall göras i fungerar. Det här är bara några axplock av vad som steg up bland dem som kommenterade – det skall bli spännande att se hur filmen nu kommer att leva sitt eget liv!?

Och ännu mer spännande att se ur animationen fungerar tillsammans med skulpturen, när det blir dags för dem att visas tillsammans i Domkyrkan!? Visst har du väl bokat Vetenskapens natt 24.9. i din kalender? Välkommen med!

Ru Runebergs hjärta i silver och glas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s