RESEARCHER PRESENTATION: Nanuli Silagadze

My name is Nanuli Silagadze. Originally I am from Georgia, but have been living and working abroad most of my life. I recently received my PhD in political science from Åbo Akademi within the field of referendums. My main areas of research include democratic innovations with a particular focus on the instrument of direct democracy, political parties and voting behaviour.

Besides the academic interests, I am a passionate salsa dancer, fitness devotee, meditator and a dog lover.
You can read more about the Centre of Excellence @stiftelsenabo FutuDem that I am part of here.


#forcingtheimpossible #avtryckidetokända

Jag heter Nanuli Silagadze. Jag är ursprungligen från Georgien, men har bott och arbetat utomlands största delen av mitt liv. Jag är nybliven doktor i statsvetenskap vid Åbo Akademi, med fokus på (folk)omröstning. Mina huvudsakliga forskningsområden inkluderar demokratiska innovationer och speciellt direkt demokrati, politiska partier och röstningsbeteende.

Utöver mina akademiska intressen ägnar jag mig passionerat åt salsa, fitness och meditation, samt är en hundälskare.
Du kan läsa mer om spetsforskningsenheten FutuDem vid @stiftelsenabo som jag är en del av här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s