ARTIST PRESENTATION: Frank Berger

Photo: Kavilophotography

Jag heter Frank Berger och jag har många passioner i livet. Musik och konst upptar stora delar av min vakna tid, men även miljövård, geocaching och fritidsdykning får mig att trivas med livet. Jag tycker om att resa och upptäcka nya platser, både i min tankevärld och i den yttre världen. Mitt hembygd Purmo i Österbotten har en särskild plats i mitt hjärta, men jag trivs också utmärkt i Sankt Karins utanför Åbo där jag bor största delen av året.

Jag har studerat sång och är utbildad klassisk sångare och sångpedagog. Jag är även verksam som kompositör, skribent, skådespelare och artist. Parallellt med den klassiska musiken har jag sysslat med många olika stilar. Under de senaste åren har jag allt mera börjat tilltalas av hur folkmusiken och dess djupgående rötter ger människan och alla hennes erfarenheter utrymme att andas och finnas till. När jag själv skriver musik dras jag till ett starkt melodispråk, djärva kast mellan stilar och djupa mångfacetterade bottnar där åhöraren alltjämt kan hitta nya sätt att låta sången sjunga inom en själv.

Jag och forskaren Nanuli Silagaze förde ett långt och intressant samtal där hon förklarade sin forskning åt mig. Hon forskar i demokratiska innovationer. Utgående från hennes förklaring om vad demokrati innebär skapade jag ett tonkonstverk som heter Många röster – Many voices.

#forcingtheimpossible #avtryckidetokända

Tilläggsinfo/more information:
Website/hemsida

My name is Frank Berger, and I have many passions in life. I devote many of my waking hours to art and music. Additionally environmental protection, geocaching and diving bring quality to my life. I like traveling and discovering new places, both in my own mind and the external world. Purmo in Ostrobothnia where I grew up, holds a special place in my heart, but I also feel very much at home in Kaarina outside Turku, where I reside most of the year.

I have studied singing and have an education as a classical singer and vocal coach. I also work as a composer, writer, actor and artist. Parallel to the art music, I have been exploring many styles of music, . The last few years I have become more and more appreciative of how folk music and its deep roots gives us and all our experiences space to breathe and exist. Composing music myself, I’m drawn to strong melodies, brave jumps between styles, and deep, multifaceted foundations where the listener can find new ways of allowing the song to be sung within themselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s