RESEARCHER PRESENTATION: Anna Fogde

Mitt namn är Anna Fogde och jag är en glad och nyfiken doktorand inriktad på fysikalisk kemi. Jag är hemma från Mariehamn men är numera bosatt i Åbo, här har jag bott sedan jag inledde mina universitetsstudier. Jag tycker att världen är fylld av fantastiska och spännande fenomen och även om grundskolans lägre klasser sedan länge är avklarade är jag fortfarande barnsligt förtjust i saker som rödkålssaft och såpbubblor (och att trycka på knappar).  

I min forskning är jag mest intresserad av sådant som händer på ytor och i gränsytor, för tillfället undersöker jag egenskaper hos material skapade i gränsytan mellan geler och vätskor. Jag arbetar tillsammans med Tan Phat Huynh, och som han konstaterade i sin presentation har våra material inte bara intressanta egenskaper utan de är även vackra att titta på. 

I min forskning är jag också intresserad av att testa gränserna för hur pass enkla material och metoder man kan arbeta med (utan att för den skull ge avkall på resultaten). Utöver att vara kemist är jag nämligen också utbildad ämneslärare och tycker om att söka efter möjligheten att introducera det jag håller på med i olika undervisningssituationer. Att arbeta med så enkla medel och metoder ser jag som en möjligheten att även praktiskt ta in forskningen till klassrum utan att stora kostnader och avsaknad av utrustning sätter hinder.

My name is Anna Fogde, and I’m a happy and curious doctoral student focusing on physical chemistry. I come from Mariehamn on Åland, but I have lived in Turku since I began my university studies. I find the world rich with fantastic and exciting phenomena, and even if my early school years are far away by now, my childlike enchantment for beetroot juice, soap bubbles and pressing buttons is intact.

In my research, I’m particularly interested in what happens surfaces and interfaces. Currently, I’m investigating characteristics of materials somewhere between gels and liquids. I’m collaborating with Tan Phat Huynh. Like he notes in his presentation, our material does not only have interesting characteristics they are also beautiful to watch.


In my research I’m also interested to test the limits for how simple materials and methods it is possible to work with (without compromising results). In addition to being a chemist, I have an education as a subject teacher, and I’m always on the lookout for different ways to introduce what I’m researching into different educational environments. I see employing simple means and methods as a gateway to bring research into classrooms without great expense or being reliant on complicated equipment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s