ARTIST PRESENTATION: Jan-Erik Andersson

Photo: Robert Seger

I am Jan-Erik Andersson, a visual artist working broadly with installations, sculptures, media works, environmental works and architecture. I was born in Turku and Turku is still the centre of my universe; I live on Hirvensalo island in the Life on a Leaf house, a total artwork which also is my Doctoral work at the Academy of Fine Arts, Helsinki. I am very interested how life and research can be integrated in my artistic practice. I am very happy to enjoy the state artist pension, which gives me freedom to explore whatever I want! At the moment I am planning a new experimental hexagonal log house with artistic interventions.

I have a background in natural sciences (BSc) at the Åbo Akademi University where I studied Organic chemistry, Biology, Botany and Art history. I also graduated from the Turku Arts Academy and have a Doctorate in Fine Arts (DFA) from the Academy of Fine Arts, University of the Arts, Helsinki, where I am an affiliated postdoc researcher at the moment. My main interest is how art can create architectural space and in the collaborative processes between an artist and an architect.

More information/tilläggsinfo:
Website/hemsidan

Jag är Jan-Erik Andersson, en visuell konstnär som arbetar med installationer, skulpturer, media, miljökonst och arkitektur. Jag är född i Åbo som fortfarande är mittpunkten av mitt universum; jag bor på Hirvensalo i bladhuset Life on a Leaf, ett helhetskonstverk som också var mitt doktorala slutarbete vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Jag är ytterst intresserad av hur liv och forskning kan integreras i min konstnärliga praktik. Jag är glad över att kunna åtnjuta statens konstnärspension, vilket ger mig utrymme att utforska vad jag än kan tänka mig! För tillfället planerar jag ett nytt experimentellt hexagonalt stockhus med konstnärliga detaljer.

Jag har en bakgrund i naturvetenskaper vid ÅA, där jag studerade organisk kemi, biologi, botanik och konstvetenskap. Jag är också utexaminerad från Konstakademin i Åbo och har doktorsgrad från Bildkonstakademin i Helsingfors, där jag för varande är postdoktoral forskare. Mina huvudsakliga intresseområden är hur konst kan skapa arkitektoniska utrymmen samt samarbetsprocesserna mellan konstnär och arkitekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s