RESEARCHER PRESENTATION: Tan Phat Huynh

My name is Tan Phat Huynh from Vietnam. I have been more than 10 years in Europe and I currently live in Turku with my wife (Polish citizen) and my 18-month daughter.

My research is about supramolecular materials and “supra” here means “higher”. These supramolecular materials developed in our group possess not only advanced structures and functions allowing them to be used in medical and environmental research but also an outstanding beauty (e.g. chemical gardens). I am therefore interested in connecting different areas of science, art, and education.

Apart from research, I like enjoying nature with my family. I also like to spend time with friends and have a beer together.

You can read more about the research area I am part of at Åbo Akademi here.

#forcingtheimpossible#avtryckidetokända#artsandscience

Jag heter Tan Phat Huynh och är från Vietnam. Jag har tillbringat över 10 år i Europa och lever för varande i Åbo med min polska fru och vår 18 månader gamla dotter.

Min forskning fokuserar på supramolekylära material. I det här sammanhanget betyder “supra” “högre”. Dehär supramolekylära materialen utvecklade av vårt team besitter inte bara avancerade strukturer och funktioner som tillåter dem att bli använda inom både medicinsk och miljörelaterad forskning, utan de är också spektakulärt vackra (till exempel “kemiska gardens”). Jag är också mycket intresserad av att forskning, konst och utbildning.

Utöver forskning trivs jag i naturen med min familj. Jag tycker också om att umgås med vänner och ta en öl tillsammans.


Läs mer om forskningen jag deltar i här.

One thought on “RESEARCHER PRESENTATION: Tan Phat Huynh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s