RESEARCHER PRESENTATION: Guillaume Jacquemet 

I am a French scientist working at Åbo Akademi University. I specialize in using microscopes to observe how cancer cells move and behave. I hope that by understanding how cancer cells can move in the body, we can find ways to block it. While I work on a devastating disease, my work often produce beautiful pictures and movies (www.cellmig.org). Because of this, I have always been interested in sharing this side of my work. For instance, I worked in the past with the fashion designed Sade Kahra, who used our images in her clothing design (wear you fear project).

In “Forcing the Impossible”, I am now working with the painter Jan Kenneth Weckman. Jan Kenneth and I both work with images, but our worlds could not be further apart, as we have very different visions, tools, and aims. Over the last few months, we have been learning from each other. Now we are starting a new adventure where we combined our shared expertise to produce art pieces. This project has been a lot of fun. Check out some of the work we did together.

Jag är en fransk forskare som jobbar vid Åbo Akademi. Jag är specialiserad på att använda mikroskop till att observera hur cancerceller rör på sig och beter sig. Jag hoppas att vi genom att förstå hur cancercellerna rör sig i kroppen kan hitta sätt att hindra detta. Samtidigt som jag arbetar med en förödande sjukdom, producerar mitt arbete vackra bilder och filmer (www.cellmig.org). På grund av det här har jag alltid varit intresserad av att dela med mig också den här sidan av mitt arbete. Jag har till exempel tidigare jobbat med modedesignern Sade Kahra, som använde sig av våra bilder inom sitt kläddesign (wear your fear project).

I “Avtryck i det okända” jobbar jag med målaren Jan Kenneth Weckman. Jan Kenneth och jag arbetar båda med bilder, men våra världar kunde inte vara mer åtskilda: våra visioner, verktyg och ändamål skiljer sig betydligt från varandra. De senaste månaderna har vi lärt oss mycket av varandra. Nu påbörjar vi det nya äventyret med att kombinera vår delade expertis för att skapa konstverk. Det här projektet har varit otroligt roligt. Bekanta dig med slutresultatet av vårt samarbete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s