RESEARCHER PRESENTATION: Leonardo Custódio

My name is Leonardo Custódio. I am an Afro-Brazilian postdoctoral researcher at Åbo Akademi University. In my research, I have mostly studied how people who suffer from racism and inequalities use different media and forms of communication to act for social justice, respect and social changes.

During my PhD, I studied media activism by low-income youth in favelas of Rio de Janeiro (2009-2016). Since then, I have focused on anti-racism media activism by people who suffer from racism in Finland (where I live) and Brazil (where I come from). As part of this research. I have co-founded – with Monica Gathuo – the Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA Alliance, http://www.armaalliance.com). ARMA Alliance, funded by the Kone Foundation, is very important to me because it allows me to work in collaboration with activists, artists and other people engaged in anti-racism initiatives outside academia.

In Finland, I founded the Activist Research Network, which I coordinate with Camilla Marucco (University of Turku).

#forcingtheimpossible #avtryckidetokända #åboakademi #minorityresearch

Jag heter Leonardo Custódio. Jag är en afro-brasiliensk forskardoktorand vid Åbo Akademi. I min forskning har jag koncentrerat mig på att studera hur folk som lider av racism och ojämlikheter använder olika medier och kommunikationskanaler för att agera för social rättvisa, respekt och samhälleliga förändringar.

Under arbetet med min doktorsavhandling studerade jag medieaktivism bland lågavlönad ungdom i Rio de Janeiros favelor (2009-2016). Sedan dess har jag fokuserat på antiracisitisk medieaktivism bland folk som lider av racism i Finland (där jag bor) och Brasilien (som jag kommer från). Som en del av den här forskningen har jag tillsammans med Monica Gathuo grundat Anti-Racism Media Activist Alliance-initiativet (ARMA Alliance, http://www.armaalliance.com). ARMA Alliance, understött av Konestiftelsen, är mycket viktigför mig eftersom den tillåter mig att samarbeta med andra aktivister, konstnärer och övriga aktörer engagerade i anti-rasistisk företagsamet utanför det akademiska.

I Finland har jag grundat nätverket Activist Research Network, som jag koordinerar tillsammans med Camilla Marucco (Åbo Universitet).

#forcingtheimpossible #avtryckidetokända #åboakademi #minorityresearch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s