RESEARCHER PRESENTATION: Ronald Österbacka

Jag heter Ronald Österbacka, bor i Åbo, hemma från Jakobstad och har en stuga i Munsala dit jag alltid är på väg. Jag är gift med Eva och har två vuxna söner.

Till vardags arbetar jag med att försöka förstå hur organisk elektronik fungerar. Vad som gör den organiska elektroniken så intressant är att de material som används i grund och botten är samma material som finns i alla biologiska system. Vi jobbar med att se ifall vi kan koppla den organiska elektroniken för att styra cellers funktion. Detta gör vi i hopp om att skapa nya metoder för att lära oss mera om cellernas komplexa styrmekanismer.

När jag inte jobbar försöker jag syssla med friluftsaktiviteter så mycket det går. Skridskoåkning och vandringar hör till favoritsysselsättningar förutom om sommaren då jag parkerar mig vid stugan.

My name is Ronald Österbacka and I live in Turku. I’m from Jakobstad and I’m always on my way to the cottage I have in Munsala. I’m married to Eva and we have to adult sons.

My everyday work consists of trying to understand how organic electronics work. The thing that makes organic electronics so very interesting is, that the material being used there basically is the same material that exists in all biological systems. We are working to find out if we somehow can link the organic electronics to direct the function of cells. We are hoping to be able to create new methods to learn about the complex steering mechanisms of cells.

When I’m not working, I try to to keep up with hobbies as much as I can. Skating and hiking are my favorites, apart from in the summer when I park myself at the cottage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s