Konst och Vetenskap

Den här veckan skulle jag vilja lyfta fram andra projekt som jobbat med att föra samman forskare och konstnärer. Dessa föregångare har inspirerat och till viss mån även format de sätt som vi jobbar på i just detta projekt.

Speciellt projektet Floating Plattforms har inspirerat oss med formen för hur man kan föra samman forskare och konstnärer.

Ibland ser konst och vetenskapsprojekt ut så att konsten formar ramen för hur man berättar om forskning på ett berörande sätt. Till exempel genom dokumentärer som Same blod eller We Carry it with Us.

Ett redan etablerat format för hur forskare och konstnärer kan komma samman finns också i Åbo hos organisatörerna av det årliga ABO AGORA evenemangen!

From an international perspective, meetings of art and science can be found more and more commonly. Sometimes in the way where artists get to participate in and bring attention to scientific research, other times in the way that scientists use and or create art (consciously or unconsciously) in their research methods, like this article from Brainpickings so well, has pointed out. For our project, the exciting thing is to find out what may happen when these kinds of collaborations are given resources, time and attention.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s